Exempel automatisk lista SISU

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Polopolymanual
  4. Guider
  5. Huvudredaktör
  6. Skapa listor
  7. Exempel automatisk lista SISU

Automatisk lista SISU

För nedanstående listor har använts utsökning i SISU med sökordet "lingvistik" och visning av 5 poster.

Titeltyp: Använd titel från elementet

Datum: Visa inte datum

Mall "SISU", detaljerad lista

Teckenspråkslingvistik II, Grundnivå, 15 hp

Kurs/Deltid. Teckenspråk

Kursen omfattar studium av olika texter på svenskt teckenspråk, där studenten både teoretiskt och praktiskt arbetar med olika texttyper. Dessutom studeras teckenspråk i användning, där fokus ligger på språkligt uttryckssätt i olika sammanhang och med olika syften. I kursen introduceras även annoteringsverktyg för bearbetning och analys av teckenspråkslingvistiska data.

Lingvistik: experimentell lingvistik - kandidatkurs, Grundnivå, 15 hp

Kurs/Deltid. Lingvistik

Kursen ger kunskaper om hur man utför ett mindre forskningsarbete och rapporterar det i ett examensarbete. Kursen innehåller övning i informationssökning samt övning i att muntligt och skriftligt presentera sitt arbete under olika faser.

Lingvistik: datorlingvistik - kandidatkurs, Grundnivå, 15 hp

Kurs/Deltid. Lingvistik

Kursen ger kunskaper om hur man utför ett mindre forskningsarbete och rapporterar det i ett examensarbete. Kursen innehåller övning i informationssökning samt övning i att muntligt och skriftligt presentera sitt arbete under olika faser.

Lingvistik: typologi och språklig mångfald - kandidatkurs, Grundnivå, 15 hp

Kurs/Deltid. Lingvistik

Kursen ger kunskaper om hur man utför ett mindre forskningsarbete och rapporterar det i ett examensarbete. Kursen innehåller övning i informationssökning samt övning i att muntligt och skriftligt presentera sitt arbete under olika faser.

Deskriptiv lingvistik, Grundnivå, 7.5 hp

Kurs/Deltid. Lingvistik

Kursen ger en djupare inblick i hur ett specifikt språk med begränsade deskriptiva resurser är uppbyggt. Utifrån befintligt språkmaterial med översättning lär sig studenten att analysera och beskriva aspekter av språkets morfologi, syntax, fonologi och lexikon ur språktypologiskt perspektiv. Kursen förbereder studenten för att kunna arbeta självständigt med beskrivning av aspekter av ett språk i ett eget projekt (t ex i en kandidatuppsats) som inte är ett för studenten tidigare känt språk.