1. Ställ dig där du vill lägga in din manuella lista, ex.vis under fliken "Om oss", och klicka på "Spara".
a.Visa namn som titel på listan=true
b. Listtyp=Artiklar
c. Stilmall= Rubrik, datum, ingress/beskrivning and länk

2. Under "Ny publiceringskö", skapa en Manuell publiceringskö

3. Ange namn

4. Kopiera referens till de artiklar du vill ha med i listan och klistra in i kön

 
Manuell kö
Manuell kö
 

5. Spara och Infoga.