1. Under ex.vis fliken "Om oss">Undersidor skapa en Sida och döp den till ”Nyheter”
a. Typ=Avdelningssida

2. Infoga, Förhandsgranska, Spara

3. I Nyheter>Startsida>Huvudyta>Löpsedel skapa en Lista som heter ”Alla nyheter”
a. Visa namn som titel på listan=true
b. Listtyp=Nyheter
c. Stilmall=Rubrik, datum, ingress/beskrivning och länk

4. Innan du sparar listan ska du skapa en Metadriven publiceringskö (publiceringskön hämtar innehållet till listan)
a. Titel="Kö med kategorin nyheter"
b. Innehållstyp=StandardArticle
c. Kategori=Nyheter

5. Spara och infoga publiceringskön

6. Nu kan du se din nya Publiceringskö i listan

7. Infoga

8. Infoga sidan

9. Spara och visa

10. Kom ihåg att klistra in publiceringskön under fliken "Källor" på nyhetssidan, då är det lättare att hitta den för att ev. kunna använda den i listor på andra sidor.

Skapa en nyhetslista på startsidan

1. I Sajtens startsida>Startsida>Huvudyta>Löpsedel skapa en Lista med namn ”Senaste nyheterna”.
a. Visa namn som titel på listan=true
b. Listtyp=Nyheter
c. Stilmall=Rubrik och vänsterställt datum
d. Sortering=Senast uppdaterad
e. Max antal=5
f. Visa bullets=false
g. Göm tumnagelbilder=true
h. Kopiera referensen till sidan Om oss>Nyheter och klistra in under Länk till mer content
i. I Om oss>Nyheter>Källor kopiera referensen till den metadrivna publiceringskön för alla nyheter som vi lade där och klistra in kön på listan
j. Infoga

Nyhetslista på startsidan