Vad är skillnaden mellan målgruppsmeny och genvägar?

Till höger om marknadsföringselementet i toppytan finns det ett utrymme där du ska lägga in ett av två element: En målgruppsmeny eller Genvägar. De skapas genom samma typ av Innehållsobjekt. Vad är då skillnaden? Det ser du bäst i bilderna nedan: Målgruppsmeny eller genvägar1

Målgruppsmenyn har färggranna "boxar" med länkar. Målgruppsmenyn ska ha korta namn och 4-6 länkar. 

Målgruppsmeny eller genvägar2 

 Genvägarna ser ut ungefär som vanliga listor.