1. Lägg till en video i marknadsföringsytan
  2. Skapa ett nytt marknadsföringselement med en flash eller bild
  3. Byt ordning på marknadsföringselementen. Notera att det marknadsföringselement som ligger överst i listan visas i marknadsföringsytan på sajten
  4. Byt ordning så att videon ligger överst och därmed visas på sajten
  5. Sätt tidstillståndet på videon så att den avpubliceras efter 5 minuter
  6. Kontrollera efter 5 minuter att videon försvinner från marknadsföringsytan på sajten och att bilden/flashen visas istället.