När besökaren matat in ett sökord och tryckt på sökknappen presenteras sökresultaten på en särskild sida där huvudredaktören kan göra en rad olika inställningar. Arbetsgången är därför att först skapa sökresultatsidan, ställa in vilka sökningar som ska göras och sedan aktivera sökfunktionen genom att klistra in sidan i inställningarna för webbplatsen. Utför följande för att skapa sökresultatsidan:

1. Öppna webbplatsens huvudavdelning.
2. Öppna fliken "Undersidor".
3. Välj Sida under rubriken "Ny site, sida eller artikel" och klicka på "Skapa".
4. Ange att den nya avdelning ska heta "Sök" eller något liknande, och välj SU Search page layout som mall.
5. Klicka på "Infoga".
6. Förslagsvis kan den nya avdelningen placeras sist i listan av avdelningar på webbplatsens huvudavdelning.
7. Klicka på "Spara och visa".

Eftersom den nya avdelningen Sök är skapad med mallen "SU Search page layout" syns den inte som en ingångsflik på webbplatsen.

Sökresultatsidan i sin tur består av en, två, tre eller fyra flikar som var och en presenterar sökresultat från exempelvis hemsidan, personalkatalogen, kurskatalogen, eller andra webbplatser efter eget önskemål. Den underliggande sökmotorn är Google. När en besökare använder sökfunktionen skickar Polopoly förfrågan vidare till Google, för var och ett av sökfälten, och samlar sedan ihop resultatet till en sida.

Sökfälten skapas genom att man på söksidan trycker på knappen "Skapa" under fliken Söksideskomponenter. Då skapas ett sökelement vars funktion kan illustreras med ett par exempel:

Titel Beskrivning Sök på  webbplats
SU.SE Sökning på su.se su.se
Personalkatalogen Sökning på sukat.su.se sukat.su.se
Kurskatalogen Sökning i kurskatalogen sisu.it.su.se

 

Titel är den rubrik som visas på utsidan som förklaring till besökaren, och Sök på webbplats är helt enkelt till vilken webbplats man vill avgränsa sökningen.
inställningarna för söksidornas paginering ska vara:
• Antal per sida: 5
• Visa antal i pagineraren: 10
• Startsida: 1

Observera att det ännu inte går att filtrera utsökningarna ytterligare.

Efter att de önskade uppgifterna matats in trycker man helt enkelt på Infoga för att klistra in det nya sökelementet på söksidan.

När söksidan är färdig aktiveras sökfunktionen genom att man kopierar sidan och sedan klistrar in den under rubriken Söksida på fliken Startsida / Inställningar.