En administratör har den högsta behörigheten i webbpubliceringssystemet. Administratören kan bl.a. skapa och konfigurera nya webbplatser, lägga upp stilmallar, m.m.

All information finns upplagd i Confluence. Det krävs speciell behörighet för att kunna logga in på dessa sidor.