Information om vilka roller som finns hittar du under fliken "Struktur & funktion", "Roller och behörigheter". Det är bara ansvarig huvudredaktör för en webbplats eller rollen Admin (IT) som får tilldela behörighet till andra redaktörer på webbplatsen.

Information som krävs för att tilldela behörigheter:

 • Namn – redaktörens namn eller SUKAT-id.
 • Miljö – vilket Polopolysystem som avses
  (a) Utbildningsmiljön https://pp-edu-admin.it.su.se/polopoly/
  (b) Skarpa miljön https://pp-prod-admin.it.su.se/polopoly/
 • Roll – vilken roll som redaktören ska ha i systemet: Administratör, Huvudredaktör eller Webbredaktör.
 • Site – vilken webbplats som avses (avser inte administratörer, som har tillgång till hela systemet).
 • Avdelning – till vilken avdelning inom webbplatsen som behörigheten ska begränsas (avser inte huvudredaktörer eller administratörer, som har tillgång till hela webbplatsen, respektive hela systemet).

Handgrepp i kontohanteringen:

För att tilldela, inspektera eller ta bort en roll i någon av Polopolymiljöerna, utförs följande:

1. Öppna kontohanteringsverktyget i en webbläsare, genom att gå till adressen http://kontohantering.su.se. Kontohanteringsverktyget kräver inloggning med universitetskontot.

2. Använd sökfunktionen för ta fram redaktören i fråga.

3. Välj "Systemrättighetter" i vänstermenyn, tryck på "Redigera" under rubriken Polopoly.

4. Välj mellan att:
a. Tilldela rättigheter med verktygen under rubriken "Tilldela rättigheter". Klicka dig ner i strukturen till den avdelning du ska tilldela behörigheten.
b. Inspektera och/eller ta bort rättigheter som personen eventuellt redan har, under rubriken "Befintliga rättigheter".

5. Informera den berörda redaktören om förändringen, och hänvisa eventuellt till introduktionsfilmen "Polopoly och webbpublicering på SU" för mer information.

OBS! Förändringar i behörigheter registreras omgående i behörighetssystemet, om inget fel uppstår, men observera att:

 • det kan ta en stund innan innan informationen under rubriken "Befintliga rättigheter" uppdateras i kontohanteringsverktyget
 • förändringen slår igenom fullt ut först nästa gång redaktören loggar in på systemet