1. Gå in och redigera en artikel som du har skapat tidigare
  2. Byt rubrik på artikeln, spara
  3. Gå in i artikelns Egenskaper och ta bort den senaste versionen av artikeln
  4. Kontrollera att den gamla rubriken nu syns på artikeln istället