1. Leta reda på objektet du vill se tidigare versioner av genom att söka fram den med hjälp av sökfunktionen som finns i trädvyn till vänster. Öppna objektet i visningsläge.

2. Klicka på knappen "Egenskaper".

3. Klicka på fliken "Versioner", om den inte redan är förvald, för att visa tidigare versioner av sidan.

4. Använd knapparna "Visa" och "Redigera" för att hantera ett specifikt objekts version. Beroende på din behörighet kan du även ta bort versioner. Då visas knappen "Ta bort" till höger om knappen "Redigera".

5. Du kan nu ta bort en version. OBS! Om man tar bort alla versioner så försvinner artikeln helt ur systemet och eventuella länkar till artikeln bryts - gör inte det!

 
Versioner