Flikar

Det är i Arbetsytan som du jobbar med innehållet på din sajt. För att öppna ett innehållsobjekt som du vill redigera klickar du på namnet på innehållsobjektet, antingen i Innehållsträdet (endast för sidor) eller i Arbetsytan. Innehållsobjektet (t.ex.en sida, artikel eller bild) kommer att öppnas i en egen arbetsvy, en så kallad flik. Du kan ha flera flikar öppna samtidigt och alltså jobba med flera olika innehållsobjekt på samma gång.

För att stänga en flik klickar du antingen på krysset i fliken eller på Stäng-knappen. Om du klickar på det skuggade krysset längst till höger i flikraden stängs alla flikar som inte är i Redigera-läge.


Knappraden

Under flikarna finns en knapprad som har olika uppsättningar beroende på innehållsobjekt och om objektet är i Visa- eller Redigera-läge. Till höger i knappraden finns en så kallad "brödsmula" med klickbara länkar som du kan använda för att navigera dig fram i strukturen. Där finns även det unika id-nummer som varje innehållsobjekt har. Ett hänglås visas om objektet redigeras av någon. Längst till höger ligger Kopiera-ikonen som du använder för att kopiera referensen till objektet för att klistra in det på någon yta.

Varje innehållsobjekt/flik kan vara i två olika lägen: Visa-läge eller Redigera-läge.

Visa-läge

När t.ex. en sida är i Visa-läge kan man bara titta på innehållet men inte göra några ändringar. I Visa-läget syns knappen Redigera och genom att klicka på den går man ur Visa-läget och hamnar i Redigera-läget.


Redigera-läge

När t.ex. en sida är i Redigera-läge kan man redigera den. Artikeln är då låst så att ingen annan kan redigera den samtidigt. I Redigera-läget syns alltid någon av knapparna "Spara och visa" eller "Infoga". Genom att klicka på någon av dessa sparas de ändringar man gjort och man hamnar återigen i Visa-läge. När du fortsätter att redigera ett redan sparat objekt automatsparas innehållet. Om du hinner bli utloggad innan du har sparat ändringarna, får du när du loggar in igen och klickar på Redigera-knappen en fråga om du vill fortsätta att redigera den automatsparade versionen eller den tidigare sparade versionen.
I Redigera-läge har innehållsobjektets flik en asterisk. Om man klickar på det skuggade krysset längst till höger i flikraden stängs alla flikar utom de som har en asterisk, d.v.s. är i Redigera-läge.


Min arbetsyta / My Desktop

"Min arbetsyta" är öppen i arbetsytan som standard när du loggar in i Polopoly. Denna vy eller flik är din egen och du kan anpassa den genom att klistra in referenser som fungerar som en genväg till sidor eller andra objekt du ofta arbetar med. Klicka då på "Redigera" och klistra in referensen i listan:

  • Bokmärken - visar innehållsobjekt du ofta arbetar med för enklare tillgång.
  • URL Viewer - visar externa webbplatser som du ofta har behov av att bevaka.

I administrationsgränssnittet, på höger sida, kan du klicka på "Min Arbetsyta" för att öppna denna vy som en flik om du har råkat klicka bort fliken.