Under Arbetsytan ligger den s.k. Sökytan. Klicka på pilen i listen nere till vänster (1) för att öppna ytan. Det finns en fritextsökning (2) samt en mer avancerad sökning av innehåll genom filter för olika parametrar (6). I den högra sökresultatlistan kan du bara se resultat för det innehåll du har behörighet att redigera. Om du har angett en eller flera arbetssajter i dina inställningar, visas bara resultat från dessa avdelningar.

Läs mer hur du använder de olika sökfunktionerna i avsnittet Sökfunktion i redaktörsgränssnittet.