Ansvarig huvudredaktör för en institutionswebbplats har övergripande ansvar för innehåll skapat i Polopoly för en institution. Ansvar kan delas med annan huvudredaktör med motsvarande kompetens på redaktionell nivå till delar av en webb, t.ex. utbildningssidor.

Behörighetskrav för att få redigera den digitala utbildningskatalogen i Polopoly är genomgången central webb- eller huvudredaktörsutbildning (eller grundutbildning från höst 2020) i Polopoly samt introduktion eller demo. Huvudredaktör ska gå introduktionen och måste ha gjort det innan institutionen får tillgång till att redigera sidor i den digitala utbildningskatalogen. 

Behörighetsroller: huvudredaktör och webbredaktör, där huvudredaktör ansvarar för institutionens redaktionella innehåll i den digitala utbildningskatalogen, precis som för sidorna på den egna webbplatsen. Det finns ingen teknisk begränsning ännu för vad respektive behörighet kan utföra men tanken är att huvudredaktör arbetar med beskrivningstexter och annat mer redaktionellt innehåll.

Arbetsprocess: vi rekommenderar att det delas upp i två delar, se mer information i instruktionen:

  • inledande process för överföring av material från den egna webben
  • förvaltning och löpande arbetehanteras av flera institutioner i samarbete.

Tips och råd om kurs- och programsidor som hanteras av flera institutioner:
Digitala utbildningskatalogen – gemensamma program och kurser (344 Kb)
Info i samband med workshop om lärarutbildningar.

Kommunikationskanal med projektgruppen är via funktionsadress webb2021@su.se.