Forcera utbildning

1. Ta fram utbildningen i SISU och klicka på fliken "Tillfällen".

2. Välj "Ja" vid Forcera export i API. Välj vilken text du vill ska visas. Om du väljer "Planerad utbildning" kommer du att få välja vilken termin utbildningen är planerad att ges.
OBS! Välj endast "Ingår i program/kurspaket" om det även ges som fristående kurs!

Forcera export från SISU

 

3. Du kan nu gå in i Polopoly och söka fram utbildningen så att du kan redigera sidan.

4. Vald information visas nu i högerspalten i en grå inforuta under tillfällesväljaren.

OBS! Sidan kommer att vara publicerad så länge inte "Nej" är valt som inledande alternativ (eller om den är sökbar via antagning.se, såklart).

Forcera utbildningstillfälle

Om du vill automatkoppla schema från TimeEdit för en utbildning med ej publicerat utbildningstillfälle, måste du i nuläget även forcera varje utbildningstillfälle. Detta kan komma att lösas i och med kommande funktinalitet för utbildningssöket.

1. Klicka på utbildningstillfället längst ner under fliken "Tillfällen".

 

2. Bocka i rutan "Forcera export..."

3. Klicka på "Spara". 

Visning av planerade kurser och program samt visning av kurser inom program/kurspaket