Brevmallen är flexibel med inlagda rubriker, bild, exempeltexter och viktig juridisk information. Vi har även lagt in datum och info kring välkomstdagen.

Tanken är att innehållet inte ska dubblera den information som finns på kurs- och programsidan, utan att det istället finns en länk dit. För att underlätta arbetet kan du använda den baslänk som nu finns, och som bygger på koden för respektive kurs och program.

Det innehåll som finns inlagt i mallen kan justeras och kompletteras efter behov med undantag för rutan med juridisk information om att alla måste registrera sig.. 

Du hittar mallen i e-postverktyget, klicka på "Skapa ny".
Alla som är behöriga att redigera i e-postverktyget kommer åt mallarna.

Info till antagna brevmall svenska (pdf) (536 Kb)
Info antagna brevmall engelska (pdf) (546 Kb)

Logga in i E-postverktyget