Information till antagna till olika terminer

I nuläget ligger informationspuffen för vår- respektive hösttermin kvar under terminen, eftersom det är flera kurser där kursstart sker även längre fram på terminen. För information till antagna på sommarkurser rekommenderas att den informationen istället skapas med en separat enkel artikel (blå, utfällbar) och med motsvarande relevant innehåll. Rubriken ska vara ”Information till antagna på sommarkursen 2021” resp. ”Information for admitted students summer 2021”.

En enkel artikel kan skapas antingen direkt på kurssidan eller under utbildningsingången på din webbplats, om du vill använda samma artikel på flera kurssidor och/eller vill ha en bättre överblick och kontroll över dessa artiklar.
Läs mer om hur du skapar, redigerar och klistrar in enkel artikel

Information i puffen

Texten som visas är uppdelad i två delar:

 • allmän information som hanteras av Studentavdelningen (orange)
 • specifik information från institutionen för kurser respektive program (blå)

Artikeln publiceras automatiskt på svenska kurs- och programsidor i anslutning till det första antagningsbeskedet om du kopplar artikeln till kommande termin. Om du inte har kopplat artikeln till rätt termin, visas ett meddelande om att information snart kommer att läggas in. Du kan när som helst redigera artikeln.
Om du inte hade lagt in text i samband med förra antagningsomgången, lade vi in en hänvisning till utbildningsingången på din webbplats.

Du kan välja att visa informationen på svenska, engelska eller på bägge språken. Det gör du via kurs- eller programsidan i Polopoly. Som default visas informationen på den svenska kurs- eller programsidan. Inför förra antagninsomgången ställdes det in så att de kurser/program som var aktiva för internationella studenter ht2020 visades på engelska sidor.

Klassisk_fysik_info till antagna ht2020 (785 Kb)

Mall för e-postutskick

Läs mer om information till antagna

Redigera din institutions information

1. Det finns 2 artiklar på svenska respektive engelska, en för kurser och en för program. Dessa uppdateras inför varje antagning (du skapar alltså inga nya artiklar).

2. Svenska: Klicka dig in i strukturen i navigationsträdet via grå pilen: Institutioner >  Institutionsnamn (nod) > Institutionsnamn svenska > Utbildning, fliken Resurser
Engelska: Klicka dig in i strukturen i navigationsträdet via grå pilen: Institutioner >  Institutionsnamn (nod) > Institutionsnamn engelska > Education, fliken Resurser

3. Öppna artikeln för kurs eller program, svenska eller engelska. Artikeln är en så kallad "enkel artikel", med begränsad formatering.

4. Lägg in texten. Informationen från institutionen bör innehålla rubrikerna nedan. Tanken är att informationen här kompletteras med att mejlutskick görs till antagna, t.ex. i samband med andra urvalet (för internationell antagningsomgång sker ofta flera utskick). 

Kurser Program
 • Upprop
  och/eller
 • Registrering
 • Lärplattform
 • Introduktionsdagar (mer info i mejlutskick)
 • Undervisning under hösten 2020
 • Villkor för antagning
 • Reservantagning
 • Ev. länk till mer information och kontakt på institutionens webbplats. 
 • Upprop
  och/eller
 • Registrering
 • Första kursen inom ditt program
 • Lärplattform
 • Introduktionsdagar (mer info i mejlutskick)
 • Undervisning under hösten 2020
 • Villkor för antagning
 • Reservantagning
 • Ev. länk till mer information och kontakt på institutionens webbplats. 
 • Roll-call
  och/eller
 • Registration
 • Learning platform
 • Introductions (mer info i mejlutskick)
 • Education during autumn 2020
 • Villkor om antagning – annat?
 • Ev. länk till mer information och kontakt på institutionens webbplats
 • Roll-call
  och/eller
 • Registration
 • First course within the programme
 • Learning platform
 • Introductions (mer info i mejlutskick)
 • Education during autumn 2020
 • Villkor om antagning – annat?
 • Ev. länk till mer information och kontakt på institutionens webbplats

 

5. Lägg in eventuell bild eller video.

6. Ändra till kommande termin. Om inte kommande termin är vald, kommer en defaulttext att visas istället.

7. Klicka på Spara. Artikeln kommer nu att visas när artikelpuffen publiceras i samband med första antagningsbeskedet för kommande termin. För våren 2021 gäller 10 december.

8. Du kan när som helst gå in och ändra i texten. Observera dock att du inte ska ändra texten inför nästa termin förrän informationspuffen släcks på kurs- och programsidor. Det sker sista dag som sen anmälan för innevarande termin är öppen (ht2020 är det 30/11).

OBSERVERA att du inte ska avpublicera, dela eller länka direkt till dessa artiklar! Den funktionaliteten ska inte användas för antagningsartiklar. Artiklarna visas när den allmänna artikeln är publicerad. 

OBSERVERA också att det är till respektive kurs- och programsida som antagna studnter hänvisas för information inför kurs- och programstart.