Information till antagna

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Polopolymanual
  4. Guider
  5. Webb2021 - nya mallar
  6. Information till antagna

Information till antagna på kurs- och programsidor

Informationen ges i form av en utfällbar artikelpuff som ger kompletterande information till det som redan finns på sidan. Puffen börjar visas i anslutning till det första antagningsbeskedet. Informationen är tänkt att kompletteras med ett mejlutskick i anslutning till kursstart. I meddelanden från antagningen hänvisas till information på kurs- och programsidor.

Information till antagna - brevmall i e-postverktyget

Mallen har tagits fram för att underlätta din kommunikation med antagna studenter. Mallen finns på svenska och kommer även på engelska inom kort.