• Den digitala utbildningskatalogen med sidor för intresseområden, ämnen, kurser och program. All studierelevant kursinformation ska finnas i den digitala utbildningskatalogen.
 • su.se/utbildning och su.se/education innehåller generell studieinformation. Visas även:
  • som utvalt innehåll längst ner på alla kurs- och programsidor.
  • längst ner på alla sidor på en institutions utbildningsingång
 • En institutions utbildningsingång innehåller specifik information för institutionen. Den generella informationen kan hittas längst ner på alla sidor under utbildningsingången. Besökaren ska även få en bra överblick över utbildningsutbudet, men länkas sedan vidare in i katalogen för specifik kurs- och programinformation.
 • Information till antagna utgörs av två delar som visas på kurs- och programsidor i samband med urval 1 (utfällbar puff):
  • en del med generell information med länkar vidare (från Studentavdelningen): checklista, välkomstaktiviteter, hitta på alla campus, viktiga länkar.
  • en del från instituionen, specifik för kurser respektive program, med information om t.ex. upprop, registrering, lärplattform/gruppval, villkor för antagning, länk till institutionswebb för mer information.
  • Informationen kan kompletteras med mejlutskick, mallar finns framtagna i e-postverktyget.

Läs mer om innehåll på institutionens utbildningsingång