Precis som för utbildningsinformation, utgörs forskningsinformation av tre större delar:

  1. en "forskningskatalog": med sidor för projekt, ämnen och forskargrupper
  2. forskningsingången på den centrala webbplatsen su.se och su.se/english: visar material och flöden i olika skärningar
  3. forskningsingången på webbplats för institution/centra/institut: visar institutionens/centrats/institutets forskning och annan forskningsinformation

Alla mallar är flexibla och kan visa önskad mängd och typ av innehåll och flöden som är automatiska respektiva manuella. Projektsidorna ska till exempel fungera för att bara visa basinformation till att kunna innehålla andra artiklar och material, med bilder och video, nyheter och evenemang. 

Huvudredaktör/kommunikatör arbetar tillsammans med forskare som redaktörer för sidorna för projekt, ämnen och forskargrupper. 

Puffar/länkar till profilsidor används på sidorna och längre fram kommer även profilsidorna att utvecklas mer.