Arbete fram till lansering

Lansering av nya ingångar på en webbplats sker i flera steg:

 1. Du genomgår utbildning i verktyget Polopoly och även i textbearbetning och hur texter anpassas till de nya mallarna. 
 2. Informationstillfälle om innehåll på respektive ingång och hur det kopplar till den allmänna informationen på su.se och su.se/english.
 3. Ett så kallat skal skapas i Polopoly där du kan arbeta utan att sidorna är hittbara av sökmotorer men möjliga att visa och dema som om de var publicerade.
 4. Arbete med innehåll sker enligt anvisningar och instruktioner inom utbildningar och i Polopolymanualen. Titta gärna på vår demosajt och andra goda exempel (en demosajt är på gång och lansering av nya utbildningsingångar sker från mitten av augusti).
 5. Kontrollera mot checklistan att allt innehåll är inlagt och att du inte glömt eller missat något. Checklista
 6. Mejla till webb2021@su.se om att ingången är färdig för granskning. Vi genomför en granskning av innehållet på ingången och ger feedback med eventuella punkter som ska justeras.
 7. Du gör eventuella justeringar av innehåll och struktur. Vi tittar igenom innehållet igen och ger klartecken.
 8. Ingången lanseras, d.v.s. innehållet flyttas in på den nya webbplatsen och länkar till artiklarna på den gamla ingången omdirigeras till den nya. Det innebär att allt innehåll på den gamla ingången sedan bara är nåbart inifrån redaktörsgränssnittet.
 9. Du fortsätter nu att arbeta med de nya sidorna på den nya webbplatsen. 

OBSERVERA att kravet för att lansera en ny utbildningsingång är att den digitala utbildningskatalogen är komplett och att obligatoriska rubriker ska ha relevant, anpassat innehåll. 

Tidplan för granskning och lanseringar av ny utbildningsingång

Tiden för granskning fram till lansering kan variera mellan 1-2 veckor beroende på hur mycket som behöver justeras före lansering. 

Att lansera vid terminsstart kan vara lite riskabelt men vi tror att det kan fungera bra ändå: den nya webben är mer tydlig och lättläst, och fungerar väl tillsammans med den allmänna informationen på su.se och su.se/english och kurs- och programsidor i den digitala utbildningskatalogen. 

Tidplan för ingången Om institutionen och webbplatsens startsida

I ett andra steg lanseras ingången Om institutionen och webbplatsens startsida. Arbetet med forskningsinformation och ingången Forskning kommer att inledas under våren 2021.

Utbildning och arbete med innehåll under Om institutionen samt webbplatsens startsida beräknas starta i början av2021. Datum meddelas i slutet av december 2020.

Utbildningsdelarna är:

 • innehåll under ingången Om institutionen
 • startsidan: funktionalitet, innehåll och arbetssätt