Webb2021 - nya mallar

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Polopolymanual
  4. Guider
  5. Webb2021 - nya mallar

Webb2021 - nya mallar

I och med projektet Webb2021 omskapar vi våra webbplatser med innehåll och navigationsstruktur som bättre möter våra besökarnas behov (och lagkrav) och vi gör också om redaktörsgränssnittet med mallar som ska underlätta arbetet för dig som redaktör.

Det främsta du som webbredaktör ska tänka på är:

Besökaren ska alltid vara i fokus.

Det innebär:

  • renodla och anpassa information till specifik målgrupp 
  • kortare information med eventuell fördjupning i relaterade artiklar
  • använda klarspråk och tänka på tillgänglighet
  • ingen dubbelpublicering 

På så sätt får vi en sammanhållen webb som underlättar för våra besökare och för dig som webbredaktör.

Mer information kring projektet hittar du på projektets webbsidor på su.se/webb2021

Utbildningsinformation - flera kompletterande delar

Utbildningsinformationen har flera olika delar som kompletterar varandra och ska ses som en helhet. De olika delarna är utformade för att undvika dubbelpublicering och dubbelarbete.

Utbildningar i nya mallar

På Medarbetarwebben.