Vad är en artikel?

En artikel har en rubrik, ingress, brödtext och kan även innehålla bilder, videos och andra element. Länkar och filer kan infogas i brödtexten och/eller bifogas längst ner i artikeln.

När du skapar en artikel syns den inte direkt där den ligger, utan du måste klistra in referensen till artikeln i olika ytor och listor eller kategorisera den så att den automatiskt dyker upp i s.k. metadrivna listor.

Artiklar syns inte heller automatiskt i vänstermenyn. För att skapa en "artikelsida" (en sida med en menylänk som endast visar en artikel) måste du först skapa en sida, därefter en artikel och slutligen lägga in artikeln på sidans löpsedel.

Om det bara finns en artikel inlagd på en sida visas hela artikeln, om det finns flera visas artiklarna i puffläge.