1.  Skapa en artikel under "Seminarier"
  2. Lägg in artikeln på Seminariers löpsedel
  3. Skapa en till artikel under "Seminarier", lägg även denna på Seminariers löpsedel
  4. Ändra plats på artiklarna på löpsedeln
  5. Öppna en av artiklarna och redigera artikelns rubrik
  6. Lägg till en vänsterjusterad bild i texten, som tar upp halva kolumnbredden
  7. Lägg till ytterligare en bild, högersjustera denna, och välj att den ska ta upp en tredjedel av kolumnbredden
  8. Ändra pufftexten på artikeln
  9. Välj att visa bild i puffen
  10. Lägg till en annan bild i puffen, än de som finns i artikeln
  11. Länka till den andra artikeln från den första