Om du inte redigerar artikelns puffläge kommer artikelns rubrik och ingress att visas för artikeln i löpsedlar och listor. Genom att ange en specifik Puff-titel, Puff-text och länktext kan du bättre kontrollera hur artikeln visas.

1. Under fliken "Pufftext" i artikelredigeraren, skriv in ny Titel, Text och Länktext

2. Bocka i "Visa tumnagelbild"

3. Ladda upp en bild.

Puffläge
 

4. Förhandsgranska

5. Spara och stäng