Så här gör du för lägga till en artikel på en sida:

1. Börja med att kopiera artikelns referens: ”Kopiera till klippboken”.

 
Kopiera referens
 

2. Nu kan du klistra in referensen till artikeln på den sida där du vill att artiklen ska ligga. Du kan också klistra in referensen i en löpsedel eller i en amnuell publiceringskö.

3. Gå till den sida du vill att artikeln ska ligga och klicka på "Redigera".

4. Klicka på den gula ikonen "Klistra in referens" för att lägga till artikeln på sidan.

 
Klistra in refererens
 

5. Spara och förhandsgranska. Notera att du nu har en webbsida som visar en enda artikel, (en artikelsida). Artikeln visas då i sin helhet.

Klistra in en artikel
 
 

6. Om du skapar en till artikel på samma sätt som ovan och kopierar referensen till artikeln och klistra in även den på löpsedeln, så ser du att de båda artiklarna nu visas som puffar i en lista.

Två artiklar på sida