Länkar i texten

Skapa en standardartikel eller ta fram önskad artikel och klicka på "Redigera".

Extern länk

1. Lägg in en extern länk i texten genom att markera ett eller flera ord och klicka på ikonen "Infoga/Redigera länk".
a. I popup-rutan som öppnas anger du länkens URL samt vart länken ska öppnas; Om länken leder bort från su-domänen ska den öppnas i nytt fönster. Om länken leder inom su-domänen ska den öppnas i samma fönster! Detta gör du under fliken "Target/Mål".
b. Ange Länktyp = URL
c. Tänk på att använda https:// under "Protocol".


Intern länk

1. Om du vill lägga till en länk till en intern sida måste du först kopiera referensen till den sidan till klippboken. I Navigeringsytan klickar du på mappikonen. Under framtagen flik klickar du på Kopiera-ikonen till höger i Arbetsytan.

2. Markera sedan ett eller flera ord i texten och klicka på ikonen"Klistra in länkresurs".
Om du inte markerar något i texten utan bara klickar på ikonen "Klistra in länkresurs" så visas länken med sidans titel.


E-postlänk

1. Skriv in en e-postadress i texten, markera adressen och klicka på ikonen "Infoga/Redigera länk".
a. Nu öppnas samma popup-ruta som då du la till en extern länk.
b. Ange: Länktyp = E-post.
c. Innehåll kan fyllas i om du vill ha ett redan förbestämt innehåll i mailet besökaren ska skicka.


Ankare

1. Ställ markören på den plats i artikeln du vill länka till.
2. Klicka på ikonen "Infoga/redigera ankarlänk" och ange ett namn i popup-rutan som öppnas.


3. Skapa länk till platsen genom att markera den text som ska länka dit och klicka på ikonen "Infoga/Redigera länk".

4. Ange: Länktyp = Ankare i sidan. Välj ett ankare efter ankarnamn = bläddra och välj i rullgardinsmenyn

 

Länkar under artikeln

Inställningarna för "Lägg till länkar till relaterade artiklar" hittar du precis under textfältet i artikelns arbetsyta. På sajten kommer länkens namn att visas i en lista under artikeltexten.
Du kan länka till både interna och externa sidor.

1. Klicka på "En till"
a. Om du vill lägga till en länk till en intern sida måste du först kopiera referens till den sidan och sedan klistra in sidans referens.


b. Om du vill lägga till en extern länk ska du ange fullständig URL inklusive https://


2. Klicka på "Spara och ...".