Delad högerspalt

Högerspalten är uppdelad i en övre och en undre del för att högerspalten ska kunna fördelas bra när webbsidan visas  i en läsplatta. Fördela de objekt som ligger i högerspalten och kontrollera att det ser bra ut genom att dra i kanterna på webbläsarfönstret (Firefox).

Toppytan

Om toppytan används ligger målgruppsmeny här. Man kan antingen välja färgade block (om inte namnen är för långa) annars genvägar. 
Målgruppsmeny under "Struktur och funktioner"
Skapa målgruppsmeny

Genvägar

Genvägar ska ligga direkt under målgruppsmenyn på startsidan och på övriga sidor direkt under kontaktrutan. Undantag är s.k. landningssidor om de är uppbyggda utan toppyta med målgrupssmeny (mall Startsida B eller Ingångssida), då ligger de överst.
Skapa genvägar

Kontaktruta

Överst under varje ingång ska det finnas en kontaktruta med rätt färgkodning. Dela gärna upp den så att intrycket blir mer luftigt. Även bra med tanke på hur högerspalten fördelas på en läsplatta.
Skapa puffar/teasers
Ingångar i toppmenyn

Puffar

Du kan göra puffar med inbyggda mallar som ligger i Polopoly. Du kan då lägga in text som kan formateras och lägga in olika bakgrundsfärger som finns i mallen.
Du kan även lägga in en bild tillsammans med text eller enbart med bild. Observera att bilden alltid fyller hela bredden. I Verktyg för visuell identitet kan du i produktionsverktyget ta fram puffar och i mediabanken, i mappen "Mallar", finns även Photoshopmallar för puffar.
Tänk på att det bara bör finnas en puff med grafiskt element på en sida. Undantaget är startsidan, där två puffar med grafiskt element kan finnas.
Skapa puffar/teasers
Manualen för visuell identitet
Verktyg för visuell identitet

Listor

Du kan även klistra in en lista i högerspalten. Den kan dock inte vara en evenemangslista med bild.
Listor
Skapa listor