Lokala och globala kategorier

Alla webbsajter har sitt eget kategoriträd med egna lokala kategorier. Vissa kategoriträd för centrala webbsajter "ärvs" nedåt i strukturen, vilket gör att man kan kategorisera sina "inhemska" artiklar med en kategori från dessa "globala" kategoriträd. De webbsajter som har globala kategoriträd är su.se, su.se/english, su.se/medarbetare, fakultetswebbar samt sajten för humanistisk-samhällsvetenskapliga området.
Det finns också möjlighet att dela på kategoriträd mellan vissa webbsajter, såsom fallet till exempel är med Lärarutbildningsportalen och de institutioner som erbjuder kurser inom lärarutbildningar.

Genom att kategorisera en artikel med t.ex. kategorin "Evenemang" från su.se-trädet dyker artikeln automatisk upp i evenemangskalendern på startsidan för su.se.