Manuell och metadriven lista

En lista kopplas till en s.k. publiceringskö där referenser till artiklarna ligger. I publiceringskön kan du antingen manuellt kopiera in referenser till artiklar, eller så hämtas de artiklar in som uppfyller vissa kriterier genom att du har tilldelat dem en eller flera kategorier.

Typer av listor, manuella eller metadrivna

Nyhetslista
Kan visas med eller utan ingress, med eller utan bullets,  och datum placerat under rubriken, till vänster eller till höger om rubriken.
Kan sorteras efter skapat-datum eller datum för uppdatering.
Se exempel

Evenemangslista
Kan visas med eller utan ingress och med eller utan datumbilden, som då ersätts med bullets och utskrivet datum placerat till höger.
Sorteras i listan automatiskt efter evenemangsdatum. Datum som visas är startdatum och  evenemanget ligger kvar tills slutdatum passerat.
Se exempel

Alfabetisk lista
Används för A-Ö-listan i funktionsraden och till exempelvis personallistor.
Endast rubriken på artikeln visas. kan ändras i detta visningsläge (under fliken "Utökade funktioner" längst ner: "Titel att visa i alfabetiska listan").
Se exempel

Lista för artiklar, sidor, bilder, videos, m.m.
Du kan göra en lista för alla objekt vars referenser du kan klistra in (manuell lista) eller filtrera in med hjälp av kategorier (metadriven lista) i en publiceringskö.

Att "skjuta upp" artiklar på andra sajter

Du kan "skjuta upp" dina evenemang och artiklar på associerade sajter (ex.vis fakultetswebbarna) eller på su.se, su.se/english eller su.se/medarbetare. Det gör du genom att tilldela artiklarna kategorier som gör att de hämtas upp i köer på andra sajter. Dessa listor kan ha olika inställningar, kontakta huvudredaktörerna där för eventuella frågor om detta.
Läs mera under Kategorisering