Du kan lägga bilder, video och flash i marknadsföringselementen.

Skapa marknadsföringselement (se Huvudredaktör)