I Polopoly kan man återanvända innehållsobjekt. Detta gör man genom att kopiera referensen till objektet och sedan klistra in referensen på ett annat ställe. Om man t.ex. vill ha samma information på flera sidor på sin sajt kan man skriva en artikel med informationen och sedan kopiera och klistra in referens till artikeln på flera olika sidor eller klistra in eller kategorisera till publiceringsköer som visas i listor.

Om man tar bort alla referenser till en artikel från insidan så kan man ändå fortfarande komma åt den på sajten (antingen genom söket eller exakt webbadress). För att ta bort eller avpublicera en artikel så att ingen besökare kan läsa den, måste man ändra artikelns tidstillstånd och det gör man genom att avpublicera den.
När man avpublicerar en artikel finns den ändå kvar på insidan och som redaktör kan du gå in och publicera artikeln igen. När artikeln är avpublicerad kan du även ta bort den från din egen sajt genom att klicka på det röda krysset. Att helt ta bort ett innehållsobjekt går dock inte; när du väl har skapat ett innehållsobjekt, t.ex. en artikel, finns det alltid kvar i systemet.