1. Klicka du på namnet på ob jektet och sedan på knappen "Egenskaper". Den knappen syns endast när artikeln inte är i Redigerarläge. 

Egenskaper
 
 

2. Klicka sedan på fliken "Refererande innehåll" och bocka i rutan "Inkludera referenser till behörighetsföräldrar",  klicka på"Visa refererande innehåll". Du ser nu var referensen till objektet finns och, om det gäller t.ex. en artikel, även de element som är kopplade till den.

Refererande innehåll