1. Kopiera referens till objektet genom att klicka på Kopiera-ikonen till höger om objektnamnet. För att kopiera referens till en sida/avdelning kan du även klicka på mapp-ikonen i trädmenyn till vänster och välja "Kopiera till klippboken".


2. Gå till den yta du vill att objektet ska synas och klistra in referensen. Sidan eller listan måste vara i Redigera-läge för att du ska kunna klistra in referensen. Objektet lägger sig överst i listan men du kan nu även flytta objektet genom att dra i de två streckade linjerna till vänster om objektet.


3. Spara

OBS!För vissa objeket, t.ex. bildresurs, finns knappen "Klona" i Visa-läget. Klicka INTE på den!