Den artikelbaserade sökningen sker inifrån en artikel och förutsätter att artiklarna kategoriseras med hjälp av den inbyggda kategoriseringsfunktionen. Sökningen är automatiskt begränsad till innehåll som är kategoriserat med någon av de kategorier som artikeln har varifrån sökningen sker.

1. Navigera och öppna artikeln för att basera söket på i arbetsytan. Det spelar ingen roll om artikeln öppnas i visa eller redigera-läge.

2. På höger sida av arbetsytan listas artikelns kategorier.

3. Klicka på knappen "Sök efter resurser" under artikelns kategorisering. Sökresultatet visas direkt under knappen och listar de kategorier som denna artikel är tilldelad och alla artiklar/objekt som har kategoriserats med någon av dessa på sajten.