Med sökningen från en sida söker du på innehåll som "hör hemma" under de olika flikarna på just den sidan, t.ex. flikarna Undersidor, Artiklar, Källor, Resurser. Du kan söka på fri text och göra vissa andra sökinställningar.

1. På den sida du vill söka på, gå till fliken Artiklar>Lokalt sök

2. Du kan söka med fri text med samma sökparametrar som i Sökytan längst ner under Arbetsytan. Du kan också göra sökinställningar med sortering, tid för ändring och redaktör. Kategorisering används inte i söket.

4. Klicka på sökknappen för att utföra sökningen. En lista över resultatet visas nedanför sökformuläret.