Med fritextsökningen kan du hämta innehållsobjekt, till exempel artiklar och avdelningar, med en enkel textfras. Sökningen är begränsad till fraser som finns i delar av innehållsobjekt. Det innebär att du bara får en träff om den inmatade meningen hittas inom standardtextområdet, till exempel i titel/namn eller i brödtext i ett innehållsobjekt.

En giltig sökfras består av ett eller flera ord separerade med blanksteg. Du kan använda vanligt jokertecken som *, ? och - i frasen. Uttrycket får inte börja med ett jokertecken.

* En ersättning för en eller flera bokstäver i ett ord
? En ersättning för ett tecken i ett ord
- När det placeras före ett ord i meningen skall - utesluta alla träffar som innehåller det efterföljande ordet

 

1. I Navigeringsytan>Sök>Standard, skriv in en sökfras i fritextfältet. Det går också bra att lämna fältet tomt.

2. Klicka på sökknappen och notera att sökresultatet listas under

3. Vill du öppna något av innehållsobjekten klickar du helt enkelt på dess namn så öppnas en ny flik i arbetsytan

4. Om du bara vill söka fram ett innehållsobjekt för att kopiera referens till det behöver du inte öppna det, du kan kopiera referens direkt från sökresultatlistan

5. För att filtrera din sökning kan du klicka på den lilla svarta triangeln bredvid Sökinställningar  
a. Här kan du välja sortering, tidpunkt för ändring av innehåll och att bara söka på innehåll som du själv skapat
b. Under rubriken Index att söka i betyder DefaultIndex att man söker på allt innehåll, PublicIndex  söker bara i innehåll som besökarna kan hitta på utsidan. (ForumIndex används inte.)

6. Under Content Types  kan du välja att bara söka på innehåll av en viss typ av innehållsobjekt. Markera i trädet det eller du innehållsobjekt du vill söka på
OBS! Filtreringsalternativen under Kategoriseringar används inte!

7. När du har gjort filtreringsinställningar kan du behöva klicka på sökknappen igen

 
Fritext