et finns ett sök på innehållsobjekt baserade på metadata de är försedda med automatiskt när de skapas. Typiska metadata är vilken "mall" som använts för att skapa innehållet, dvs vilken typ av innehållsobjekt det är, samt den dag då innehållet senast sparades.

1. I fliken Sök>Avancerat>Mall välj Typ av innehåll genom de två rullisterna

2. Om du vet namnet på innehållsobjektet du letar efter kan du fylla i det i namnfältet. OBS! Ange exakt titel/namn på innehållet, inga jokertecken är tillåtna!

3. Om du vill, ange tidskriterier och klicka på Sök så kommer resultatet att listas

 
Innehållstyp och tid