För att förhindra samtidig redigering av samma objekt, låser systemet alla objekt som öppnas för redigering. Genom att låsa det, hindras en annan redaktör från att skriva över dina ändringar av ett objekt. Låsta objekt markeras i systemet med en låsikon till vänster om objektets namn i arbetsramen. Om du placerar muspekaren över hänglåset visas namnet på användaren som redigerar innehållet samt hur länge låset kommer att fortsätta visas.

Du kan låsa upp ett objekt som du själv har låst genom att utföra följande steg i navigeringsytan (Observera att administratörer kan låsa upp objekt som är låsta av andra användare):

1. Klicka på fliken Sök

2. Klicka på fliken Avancerat.

3. Klicka på fliken Låsta.

4. Markera sökkriterier för din sökning efter innehållsobjekt. Du kan begränsa sökningen baserat på:
a. Typ av innehåll
b. Om innehållet är låst av dig själv eller av någon.

5. Klicka på sökknappen för att utföra sökningen.    

6. I resultatlistan markerar du en eller flera objekt du vill låsa upp genom att markera kryssrutan/kryssrutorna. 

7. Klicka på Lås upp-knappen för att låsa upp det valda innehållsobjektet, eller, om du har behörighet, välj knappen Lås upp alla för att låsa upp alla låsta innehållsobjekt.

 

 
Låsta
Låsta