1. Skapa en avdelningssida under sidan Utbildning och kalla den för "Grundutbildningar"
  2. Skapa tre olika avdelningssidor under Grundutbildningar, "Spanska", "Engelska", "Ryska"
  3. Byt plats på undersidorna så att de ligger i bokstavsordning (Engelska, Ryska, Spanska)
  4. Skapa en Ingångssida Test som ska ligga på samma nivå som Utbildning, Forskning, etc, dvs den ska synas i toppmenyn.