Startsida

Huvudyta: Här väljer du vilken sidmall du vill använda och lägger in rubriken på avdelningssidan. Du fyller på i löpsedeln med innehåll: referens till artikel, skapar puff/teaser, marknadsföringselement, lista eller flöde från extern datakälla. Du lägger in eller ändrar vad som visas i högerspalten.

Inställningar:  Välj om sidan ska synas i vänstermenyn eller inte.

Metadata: Skriv in ev. beskrivning som används av sökmotorerna.

Undersidor

Här skapar du undersidor till den sida du befinner dig i. Dessa visas i toppmenyn eller vänstermenyn beroende på var i strukturen sidan ligger. Obs! Att det finns regler för vilka synliga sidor det får finnas i toppmenyn samt terminologi för dessa och för översta nivån i vänstermenyer. Landningssida används ej!

Artiklar

Samlar artiklarna som "bor" under denna avdelning.

Källor

Skapa eller samla manuell eller metadriven publiceringskö här.
Se guider

Stilmallar

Används ej.

Flöden

Används för att skapa RSS-flöde från egna sajten.
Se guide

Resurser

Här kan du skapa och samla alla resurser som hör hemma under denna avdelningssida, d.v.s. innehållsobjekt av typen bilder, filmer, filer, m.m.
Se guide

Avancerat

Fliken "Allmänt": Här ändrar du förälder för en sida.
Se guide