Webbpubliceringsverktyget Polopoly 9 implementerades i juni 2010 på de centrala webbplatserna www.su.se, ww.su.se/english samt www.su.se/medarbetare. Fr.o.m. maj 2011 följde institutioner och centra.

Polopoly 9 utvecklas kontinuerligt med nya och försättrade funktioner:

Tidigare releaser:

2011-08-xx
2012-03-xx

Kommander releaser:

2012-05-14