Under vecka 28 till och med vecka 32 råder sänkt beredskap kring Polopoly. Detta innebär att under denna period:

  • genomförs inte några granskningar eller lanseringar av nya webbplatser
  • genomförs inte några redaktörsutbildningar eller webbstugor
  • finns begränsad personal på plats för att svara på redaktionella och funktionella frågor kring Polopoly

Akuta ärenden kommer självklart att kunna hanteras även under dessa veckor och dessa hanteras på vanligt sätt genom att du som redaktör kontaktar helpdesk, helpdesk@su.se.

I redaktörsmanualen för Polopoly hittar du mycket hjälp till självhjälp i de olika guiderna och i vår FAQ med checklistor för vanliga fel.
Guider och FAQ