Köer och listor

Kö/lista med evenemang visas inte

Felbeskrivning: Kö/lista med evenemang syns inte på utwebben. Detta kan innebära att listan och ytorna nedanför listan, t.ex. högerspalten, försvinner.

Åtgärd 1: Om publiceringskön är manuell, säkerställ att kön inte innehåller några artiklar som är avpublicerade. Om så är fallet, ta bort dessa från kön.

 

Puff/teaser

Filikon i puff/teaser skalas fel

Felbeskrivning: När man klistrar in en filresurs i löptexten för en puff/teaser skalas filikonen upp på utwebben.

Åtgärd: Använd istället länkverktyget (globen) för att länka till filresursen.

 

Bilder

Redaktörsgränssnittet låser sig när jag klistrat in ett bildobjekt

Felbeskrivning: När man klistrar in ett bildobjekt låser sig redaktörsgränssnittet och blir grått. Anledningen är att det finns skräpkod i källkoden, troligtvis från en tidigare inlagd bild som blivit borttagen men där all kod inte raderats.

Åtgärd: Klicka på knappen Källkod och leta fram skräpkoden och ta bort den. Det handlar oftast om koden "<div>" och "</div>".

Videoelement

Videoelement med ID-nummer från Screen9-server spelas inte upp.

Felbeskrivning: Ett videoelement som är kopplat med ID-nummer till Screen9-servern fungerar i redaktörsgränssnittet men inte på utsidan.

Tillfälliga åtgärder:

Om filmen ligger på Youtube
Gå in i videoelementet i Polopoly och lägg in länken till Youtube istället (du hittar den genom att klicka på ”Dela” och sedan ”Kopiera”). Klicka på ”Spara och stäng”, videoelementet uppdateras automatiskt och filmen kan nu spelas upp. När releasen är genomförd kan du sedan enkelt ta tillbaka föregående inställning i videoelementet genom att gå in under fliken ”Egenskaper” och ta bort den senaste versionen, videoelementet uppdateras automatiskt.

Om filmen bara ligger på Screen9-servern
Mejla id-nummer, rubrik och beskrivning för filmen till paul.parker@su.se. Ange även om videoelementet ligger i en artikel, puff/teaser eller i en marknadsföringsyta samt länk. För artikel och puff/teaser kommer du att få en kod att bädda in i källkoden och för film i marknadsföringsyta får du en länk. Vi kan hjälpa dig med att lägga in källkod.

 

Inbäddade element

Inbäddade element visas inte på webbsidan

Felbeskrivning: Inbäddade element via embed-kod eller skript, t.ex. formulär, bilder,  visas inte.

Åtgärd: De inbäddade elementen måste länka till källor som ligger på en säker server med TLS/https.

 

Länkar

Webbalias med åäö

Felbeskrivning: om du klistrar in länk i webbalias som innehåller ersättningstecken för åäö, så går det inte att redigera dessa eller ta bort dem. OBS! Länken fungerar ändå.

Åtgärd: Ersätt åäö med "a" och "o" t.ex. i Anteckningar innan du klistrar in dem som länk i webbalias.

 

Marknadsföringsytan

Marknadsföringsytan visas ej

Felbeskrivning: En marknadsföringsyta som länkar till en artikel visas inte.

Åtgärd: Inget fel: artikeln är avpublicerad, ta alltså bort av-datumet.

 

Söksidan

Resultat på söksidan går inte att klicka på

Felbeskrivning: När man klickar på ett resultat på söksidan på webben så hoppar det till men det händer ingenting.

Åtgärd: I vissa webbläsare (Explorer och Chrome) måste man klicka många gånger för att komma till länkadressen. 

 

Extern datakälla

Lista med publikationer i DiVA visas inte

Felbeskrivning: Framtagna länkar från DiVA fungerar inte när de ligger som extern datakälla i Polopoly.

Åtgärd: Sedan uppgraderingen av DiVA är det problem med att få fram länkar från DiVA-systemet och som kan läggas in direkt som extern datakälla i Polopoly. Detta är rapporterat till ansvariga i Uppsala.
Tills detta åtgärdas, kan du lösa det på två sätt som beskrivs nedan (Alternativ 1 resp. 2). Se även instruktionerna om hur du skapar en automatisk lista med elementet "Extern datakälla".

OBS 1. Vill du visa en lista över alla publikationer för din institution/centra och som dessutom är sökbar och kan sorteras och filtreras, rekommenderar vi elementet "Sök publikationer".
OBS 2. Med elementet "Urval av publikationer" kan du välja ut en eller flera publikationer och lägga till bild, och sedan placera i löpsedeln.
OBS 3. För att bara lägga länk från din webbsida till DiVA gör du vanlig sökning i DiVA och kopierar länkadressen via knappen "Länk till träfflistan". Observera dock att om du sedan filtrerar på resultatsidan, så är det länken i adressfältet du ska kopiera och inte via knappen "Länk till träfflistan".

Alternativ 1
Du kan ta fram länken för den utsökning du vill ha och som det beskrivs i instruktionerna. Du ersätter sedan tecknen [, ], {, } med annan kod, förslagsvis i programmet Anteckningar:
Klistra in URL:en i Anteckningar och ersätt tecknen (Redigera > Ersätt) enligt följande: [ med %5B, ] med %5D, { med %7B, } med %7D.

Alternativ 2
Du kan skapa länkar själv enligt mönster från hur de såg ut tidigare. I nedan länkar byter du ut önskade parametrar.
De parametrar man varierar är bl.a.

  • organisationsId
  • typ av publikation - nedan artikel, doktorsavhandling och sammanlagd doktorsavhandling. Hur övriga typer benämns kan du hitta genom att göra en utsökning i DiVA och se vad som står.
  • person - antingen via personId (=universitetkonto) eller med personnamn (då kan dock andra personer med samma namn dyka upp i listan).

För att få fram kod/term för önskade parametrar gör du en sökning i DiVA, skapar länk och tittar i länkadressen hur den kodas.
Länk till utsökning i DiVA

Institution/enhet, typ av publikation
http://su.diva-portal.org/dice/atom?query=+organisationId:5250%20+publicationTypeCode:article&start=0&rows=100&sort=year%20desc
http://su.diva-portal.org/dice/atom?query=+organisationId:5250%20+publicationTypeCode:monographDoctoralThesis&start=0&rows=100&sort=year%20desc
http://su.diva-portal.org/dice/atom?query=+organisationId:5250%20+publicationTypeCode:comprehensiveDoctoralThesis&start=0&rows=100&sort=year%20desc

Person
http://su.diva-portal.org/dice/atom?query=+organisationId:5250%20+publicationTypeCode:article%20+personId:alb&start=0&rows=100&sort=title_sort%20desc
http://su.diva-portal.org/dice/atom?query=+organisationId:5250%20+publicationTypeCode:article%20+personName:Ake%20Bergman&start=0&rows=100&sort=title_sort%20desc