Här ges en övergripande beskrivning av Stockholms universitets olika användarroller inom webbpubliceringssystemet Polopoly.
Generellt för dessa roller är att den översta rollen, sidredaktören, har minst behörighet och den nedersta rollen, administratören, har fullständiga behörigheter.

Sidredaktör

Denna användarroll kan inte skapa nytt innehåll, utan endast redigera enskilda sidors funktionalitet och artiklar som finns i strukturen under sin eller sina tilldelade webbplatser. Rollen kan i en artikel lägga till, redigera och ta bort funktioner som länkning, metadata, bifogade filer, rubriknivåer, punktlistor och tabeller.

Webbredaktör

En webbredaktör kan förutom detsamma som en sidredaktör även skapa nya sidor/artiklar under någon avdelning i vänstermenyn samt känner till versionshantering och kategorisering och hur man lägger in en artikel som man önskar ska bli publicerad i en kö.

Behörighetsnivån är begränsad till vissa delar djupare ner i strukturen. Webbredaktören kan även lägga upp nya webbsidor i befintlig struktur (endast i samråd med huvudredaktören).

Huvudredaktör (webbplatsansvarig)

En huvudredaktör kan förutom detsamma som en sidredaktör och webbredaktör även utföra följande:

Huvudredaktören ska kunna hantera en hel webbplats/sajt: bygga upp strukturen på sin webbplatsen, veta vilka mallar som ska användas, känna till all funktionalitet samt följa universitetets riktlinjer för visuell identitet och webb.

Det kan finnas flera personer med huvudredaktörsbehörighet för en webbplats men bara en kan vara ansvarig huvudredaktör, d.v.s. webbplatsansvarig. Denna person ska anges i institutionens/enhetens Service Level Agreement (SLA) för Polopoly. Denna huvudredaktör ansvarar å prefektens/chefens vägnar när det gäller regler kring publicering och struktur. Ansvarig huvudredaktören kan själv ge webbredaktörer behörighet djupare ner i strukturen (begränsad behörighet) med hjälp av IT-tjänsten Kontohantering.

Administratör

En administratör kan förutom det samma som en sidredaktör, webbredaktör och huvudredaktör även utföra följande:

Skapa nya webbplatser och ändra på systemgenerella konfigurationer. Administratören hanterar allt som övriga roller kan utföra inklusive uppsättning och konfiguration av nya webbplatser.