Gemensamt för landningssidorna är att sidhuvud, sidfot och toppmeny är densamma som den övergripande webbplatsens.

De finns generellt två olika typer av utseenden för landningssidor och vilka sidtyper man skapar dessa med:

1. Utan undersidor/underavdelningar
Detta utseende lämpar sig när landningssidan ska visa upp innehåll som länkar vidare till innehåll på den övergripande webbplatsen.
För att skapa denna typ av landningssida följ dessa rekommendationer:
Rekommenderas: Startsida B utan något i toppytan
Alternativ: Startsida A

2. Med undersidor/underavdelningar
Detta utseende lämpar sig när landningssidan innehåller egna underavdelningar, dvs att det finns mer information kopplad till landningssidan och som inte ligger i den övergripande webbplatsens struktur.
För att skapa denna typ av landningssida följ dessa rekommendationer:
Rekommenderas: Avdelningssida
Alternativ: Ingångssida utan något i toppytan