Sidlayouter

Din sajt byggs upp av olika sidor. Sidorna kan ha olika layout, olika struktur. Varje layout byggs upp av ett antal "ytor". Ytornas placering skiljer sig åt mellan de olika sidlayouterna.

Grundlayout
Några ytor är desamma för alla sidor.
Om grundlayouten

Startsida A
Ett av två alternativ för startsida för en central webbplats, institutionswebbplats, eller liknande webbplatser.
Om startsida A
Exempel: startsidan på www.su.se

Startsida B
Det andra alternativet för startsida för en webbplats. Medarbetarwebben använder denna startsida.
Om startsida B
Exempel: startsidan på www.su.se/medarbetare

Ingångssida
För sidorna direkt under flikarna i toppmenyn (Utbildning, Forskning, Samverkan och Om oss) kan du använda sidlayout Ingångssida.
Om ingångssida
Exempel: www.su.se/utbildning

Avdelningssida
Alla övriga sidor på sajten, som nås genom en vänstermeny, ska helst ha sidlayout Avdelningssida.
Om avdelningssida
Exempel: www.su.se/utbildning/alla-program-kurser eller www.su.se/utbildning/alla-program-kurser/grundniva

Landningssida
En så kallad landningssida är en sida där man kan samla information om t.ex. ett ämne. Du kan använda antingen en startsida A med toppyta eller startsida B utan toppyta.
Om landningssida
Exempel: www.ling.su.se/allman-sprakvetenskap

Artiklar

Denna mall används för att visa enskilda artiklar.
Om artikellayouten
Exempel

Genvägar

För genvägar finns två olika mallar: enkel lista och i målgruppsytan kan man även välja färgblock.
Se exempel (öppnas under fliken "Guider")

Listor

Du kan skapa listor för artiklar, evenemang och nyheter samt alfabetiska listor och välja olika layout för var och en av dessa listtyper.
Se exempel på:

  • artiklar
  • evenemang
  • nyheter
  • alfabetisk lista

(Öppnas under fliken "Guider")

Marknadsföringsytor

I toppytan på startsida A och B samt avdelningssida finns plats för en s.k. marknadsföringsyta. Den kan utgöras av en bild, en film eller en flash.
Se exempel (öppnas under fliken "Guider")

Puffar/teasers

Puffar/teasers kan placeras i vänsterspalt, mittspalt/löpsedel och högerspalt.
Se exempel på olika utseenden och placering av puffar/teasers
(Öppnas under fliken "Guider")