Test

 1. Du är här:
 2. Start
 3. Polopolymanual
 4. Test

Uppdragsförfrågan digitalbyrå

Formulär

metalista test

 • Granskningsfunktion i Polopoly 2018-03-27 En bra sökfunktion är en förutsättning för att en webbplats skall vara funktionell för en besökare. Av stor vikt är att inaktuella artiklar inte dyker upp i sökresultat. I Polopoly finns en granskningsfunktion som underlättar för redaktörer att se till att innehållet på en webbplats hålls aktuellt och relevant. En artikel kommer nu att behöva granskas när den inte har uppdaterats på 1,5 år.
 • Kända fel och åtgärder 2018-03-16 Här listar vi in kända fel som inte hunnit åtgärdats och tips om åtgärder som du som webbredaktör kan göra för att inte besökare ska drabbas av dessa fel.
 • Uppdatering kring lösning för visning av vissa videoelement 2018-03-16 Det fel i visning av vissa filmer på våra webbplatser som uppstod i och med onsdagens release är nu identifierat. Release med rättning kommer att ske i början av nästa vecka.
 • sfsdfg testardsgvfsdf 2018-03-14 fddfg
 • Inbäddat innehåll 2018-01-24 Stockholms universitets webbplatser i Polopoly har https-certifikat. Informationssäkerhetsfunktionen vid SU rekommenderar att även allt material som publiceras på internet av eller för Stockholms universitet skyddas med TLS (https).
 • Om granskningsfunktionen och nya arbetsytor i Polopoly 2017-10-12 Om du har varit inne i Polopoly sedan releasen den 10 oktober har du nu sett att den nya granskningsfunktionen är på plats, både med ändrad ingångsvy och ny funktionssida för granskning men också hur artiklar som behöver granskas visas i listor och i visa-läge. En artikel flaggas för granskning efter 1,5 år.
 • Ny granskningsfunktion i Polopoly 2017-10-09 Polopolyreleasen den 10 oktober 2017 innebär bland annat att en ny granskningsfunktion lanseras för artiklar. Här förklarar vi lite närmare vad den nya funktionen kommer att innebära.
 • Statistik för webbplatser i Polopoly 2017-08-23 Anvisningar för hur du som huvudredaktör i Polopoly lägger till statistikverktyg för dina webbplatser.
 • Skapa video i artikel 2017-05-29 Video lägger du in med länk till Youtube eller till egen server. För filmer som Medieproduktion tagit fram lägger du in ID från Screen9 (meddelas när filmen är klar). För tidigare filmer av Medieproduktion lägger du som förut in länk till server. Du kan även länka till direktsändning.
 • Skapa lista med urval av publikationer från DiVA 2017-05-16 I den här listan kan du visa ett urval av publikationer från olika institutioner. De visas som separata puffar i en löpsedel med rubrik och ingress.
 • Skapa en publikationslista från DiVA i artikelmall 2017-04-27 Denna lista skapas i en särskild artikelmall. Den hämtar in institutionens hela publikationslista och den kan sedan filtreras och sorteras på olika sätt.
 • Skapa listor för profilsidor 2017-03-12 Du kan samla länkarna till medarbetares profilsidor i en alfabetisk lista eller en artikellista med metadrivna eller manuella publiceringsköer.
 • Sociala medier på webben 2017-03-03 Du kan länka till de universitetsgemensamma kanalerna på din webbplats genom att skapa en puff i högerspalten och lägga in kod. Färdig bildpuff med länkar vidare visas då.
 • Profilsidor - metadriven lista 2017-02-26
 • Profilsidor - manuell lista 2017-02-26
 • Profilsidor för medarbetare 2017-02-26 Varje medarbetare på universitetet har automatiskt en egen profilsida på webben. Hur funkar det, vad innehåller den och hur kan du som redaktör arbeta med profilsidorna?
 • Skapa sökruta mot SISU 2016-03-14 Du kan skapa en sökruta som söker i utbildningsdatabasen SISU. Den kan skapas och placeras i marknadsföringsytan eller i högerspalten och även flyttas mellan dessa ytor och ändrar då utseende. Du kan filtrera sökningen på en eller flera institutioner och lägga en valfri länk under sökrutan till höger. Sökresultatet visas på SISU:s webbplats, där man kan fortsätta att filtrera sitt sök eller göra nya sökningar i databasen.
 • Se vad som är på gång med webbpubliceringsverktyget 2016-01-25 Nu kan du se aktuell information om vad som är på gång med webbpubliceringsverktyget
 • Skapa bildkarusell i marknadsföringsytan 2015-12-07 Du lägger in färdiga marknadsföringselement med bilder i bildkarusellen och kan variera hastighet på bildväxlingen. När man håller muspekaren över en bild stannar bildkarusellen och den startas igen genom att klicka på nästa prick eller ladda om sidan. Det går att tidsstyra alla ingående marknadsföringselement förutom det som ligger överst.
 • Uppgradering av Polopoly till version 10.6 2013-10-28 Lördag 26 oktober mellan kl 01.00 och ca 16.00 uppgraderades Polopoly till version 10.6.
 • Justeringar i anvisningarna för terminologi och obl. information 2013-06-19
 • Exempel framtagna för automatiska listor 2012-08-15

lista

testartikel

testingress

Aula Magna, Stockholms universitet. Foto: Orasis

Test Diva

Författare Titel År
Kätlin Aare
Respiratory patterns and turn-taking in spontaneous Estonian : Inhalation amplitude in multiparty conversations 2015
Kätlin Aare, Marcin Włodarczak, Mattias Heldner
Inhalation amplitude and turn-taking in spontaneous Estonian conversations 2015
Kätlin Aare, Marcin Włodarczak, Mattias Heldner
Backchannels and breathing 2014
Yvonne Adesam
The Multilingual Forest : Investigating High-quality Parallel Corpus Development 2012
Juli af Klintberg
Akademiskt svenskt teckenspråk : En undersökning av akademiska kännetecken 2018
Susanne af Sandeberg
Engelskundervisningens betydelse för elever med dyslexi 2010
Donya Afsun, Erika Forsman, Cecilia Halvarsson,
et al.
Effects of a film-based parental intervention on vocabulary development in toddlers aged 18-21 months 2011
Yvonne Agbetsoamedo
Aspects of the Grammar and Lexicon of Sεlεε 2014
Yvonne Agbetsoamedo
Noun classes in Sɛlɛɛ 2014
Yvonne Agbetsoamedo
Standard negation in Sɛlɛɛ 2014
Yvonne Agbetsoamedo
The tense and aspect system of Sɛlɛɛ : A preliminary analysis 2014
Yvonne Agbetsoamedo, Felix Ameka, Samuel Atintono,
et al.
Temperature terms in the Ghanaian languages in a typological perspective 2016
Yvonne Agbetsoamedo, Francesca Di Garbo
Unravelling temperature terms in Sɛlɛɛ 2014
Yvonne Agbetsoamedo, Francesca Di Garbo
Sɛlɛɛ 2014
Inger Ahlgren, Brita Bergman
Det svenska teckenspråket 2007
Inger Ahlgren, Maria Koptjevskaja-Tamm
Älgkalven Roð i Älvdalen. Recension över Björn Rehnströms barnböcker på älvdalska 2009
Terhi Ainiala, Johanna Mesch
Henkilönnimet viittomakielessä (Arv. teos: Henkilöviittomien synty ja kehitys suomalaisessa viittomakieliyhteisössä/ Päivi Rainò - Helsinki 2004) 2010
Laura Alvarez López, Mikael Parkvall
Português vernáculo brasileiro e a hipótese da semi-crioulização 2009
Ida Andersson, Jenny Gauding, Anna Graca,
et al.
Productive vocabulary size development in children aged 18-24 months - gender differences 2011
Stina Andersson
Verbal contents of repetitions in Swedish child-directed speech 2016
Stina Andersson
Repetitioner i barnriktat tal under det första levnadsåret 2015
Stina Andersson
Swedish toddlers’ use of turn-final gaze in dyadic child-parent interaction 2018
Desalegn Asfawwesen
The inceptive construction and associated topics in Amharic and related languages 2016
Leif Asplund
Noun categorisation in North Halmahera 2015
Leif Asplund
Some formal characteristics of parallel speech in Kambera 2017
Sangeeta Bagga-Gupta, Ingela Holmström
Language, Identity and Technologies in Classrooms for the Differently-Abled 2016
Peter Bakker, Aymeric Daval-Markussen, Mikael Parkvall,
et al.
Creoles are typologically distinct from non-creoles 2012
Peter Bakker, Aymeric Daval-Markussen, Mikael Parkvall,
et al.
Creoles are typologically distinct from non-creoles 2017
Eira Balkstam
Fonologisk utveckling i det svenska teckenspråket hos hörande andraspråksinlärare : Identifiering av aspekter, tecken och en- och tvåhandstecken 2018
Josefin Bark
Adversativa och deskriptiva betydelserelationer i svenskt teckenspråk 2018
Inge Bartning, Björn Hammarberg
The functions of a high-frequency collocation in native and learner discourse : the case of French c’est and Swedish det är 2009
Alexandra Berger, Rosanna Hedström Lindenhäll, Mattias Heldner,
et al.
Voices after midnight : How a night out affects voice quality 2014
Max Berggren, Jussi Karlgren, Robert Östling,
et al.
Inferring the location of authors from words in their texts 2016
Brita Bergman
Teckenspråksutveckling hos döva och hörselskadade barn med ytterligare funktionsnedsättning 2013
Brita Bergman
Lite om det svenska teckenspråket 2013
Brita Bergman
Teckenspråksforskningen - då och idag 2014
Brita Bergman
Signed Swedish 2015
Brita Bergman
Tecknad svenska : [Signed Swedish] 2015
Brita Bergman
Är teckenspråket internationellt? 2015
Brita Bergman
Barns tidiga teckenspråksutveckling : med illustrationer av Lena Johansmide 2012
Brita Bergman
On Motivated Signs in the Swedish Sign Language. 2017
Brita Bergman
Det svenska teckenspråket - ett språk i fyra dimensioner 2008
Brita Bergman
Teckenspråket - inte bara händernas språk 2015
Brita Bergman
Teckenspråkets erkännande: Vad hände egentligen den 14 maj 1981? 2018
Brita Bergman, Thomas Björkstrand
Teckentranskription 2015
Brita Bergman, Elisabeth Engberg-Pedersen
Transmission of sign languages in the Nordic countries 2010
Brita Bergman, Lars Wallin
Noun and Verbal Classifiers in Swedish Sign Language. 2018
Henrik Bergqvist
Time and commitment : the grammaticalization of uúch in Lakandon Maya 2016
Henrik Bergqvist
Complex perspectives in Arwako languages: comparing epistemic marking in Kogi and Ika 2015
Henrik Bergqvist
Agentivity and Status in Yukatekan languages 2015

Test Sukat

testvideo

test 251

 

 
test2

 

 
alt testpuff