PRIM-gruppen

  1. Du är här:
  2. Start
  3. PRIM-gruppen
UiM

UiM står för Utvärdering i Matematik

Utvärderingen genomförs i årskurs 2, 5 och 8. Den fokuserar elevernas grundläggande kunskaper och tar sin utgångspunkt i kunskapskravet för lägsta godtagbara kunskaper i årskurs 3, 6 respektive 9.

Nationella proven ställs in våren 2020

Skolverket har fattat beslut om att ställa in alla nationella prov under perioden från och med 30 mars och resten av våren, till och med den 30 juni

corona

Information till studenter och medarbetare om coronaviruset

Studenter och anställda vid Stockholms universitet uppmanas att följa UD:s och Folkhälsomyndighetens rekommendationer angående Coronaviruset.

Matematikbiennalen 2020

16–17 januari deltog PRIM-gruppen i Matematikbiennalen 2020 i Växjö.

Förändringar NP matematik åk 9 vårterminen 2020

Nytt för detta år är att genomförandet av delprov B och C delas upp. Tiden för respektive provdel är 50 minuter med en rast på cirka 10 minuter där emellan. Det innebär att tiden för provdelarna ökar från 80 minuter till 100 minuter.

madid7_webb

Bok om bedömning

Boken belyser och diskuterar en rad aspekter kring bedömning i matematik och syftet är att lärare, lärarutbildare och lärarstudenter ska inspireras i sitt arbete kring bedömning.

5 miljoner från Vetenskapsrådet till projektet: Optimal kalibrering

Projektet Optimal kalibrering av uppgifter i datorbaserade kunskapsprov har beviljats drygt fem miljoner kronor. Samuel Sollerman och Astrid Pettersson från PRIM-gruppen på MND är medverkande forskare tillsammans med Frank Miller, Ellinor Fackle-Fornius och Jonas Bjermo från Statistiska Institutionen.

Vad tyckte lärarna om årets prov?

Nu har vi sammanställt några av frågorna i lärarenkäterna för årskurs 3, 6 och 9 i nationella provet i matematik 2019 samt för matematik 1a och 1b våren 2019. 

Förändringar NP matematik 1 vårterminen 2019

Förändringar i nationella proven för matematik 1 från och med vårterminen 2019.

Astrid,Guri och Samuel

Nordisk konferens om bedömning av kunskaper i matematik

Den 8-9 februari hölls en konferens inom ett nordiskt nätverk för bedömning av kunskaper i matematik.