PRIM-gruppen

  1. Du är här:
  2. Start
  3. PRIM-gruppen

Förändringar NP matematik 1 vårterminen 2019

Förändringar i nationella proven för matematik 1 från och med vårterminen 2019.

Rapporter för 2018-års nationella prov

Nu kan du ta del av hur det gick för årskurs 3, 6 och 9 i nationella proven i matematik 2018 samt för matematik 1a och matematik 1b på provet våren 2018.

UiM

UiM står för Utvärdering i Matematik

Utvärderingen genomförs i årskurs 2, 5 och 8. Den fokuserar elevernas grundläggande kunskaper och tar sin utgångspunkt i kunskapskravet för lägsta godtagbara kunskaper i årskurs 3, 6 respektive 9.

Undervisar du matematik 1 eller 2?

Vi behöver hjälp av dig som undervisar matematik 1 eller 2 för att pröva ut uppgifter till nationella prov.

Rapport matematik 1c höstterminen 2017

Nu kan du ta del av hur det gick kursprovet i matematik 1c höstterminen 2017.

Astrid,Guri och Samuel

Nordisk konferens om bedömning av kunskaper i matematik

Den 8-9 februari hölls en konferens inom ett nordiskt nätverk för bedömning av kunskaper i matematik.

Madid6_75

Elevperspektiv på bedömning för lärande

Bok från rapportserien Matematikdidaktiska texter – beprövad erfarenhet och vetenskaplig grund

Bed75

Bedömning för lärande i matematik

PRIM-gruppen har på uppdrag av Skolverket tagit fram ett nytt material som stöd för bedömning i ämnet matematik, årskurs 1-9.