PRIM-gruppen

  1. Du är här:
  2. Start
  3. PRIM-gruppen

Utprövningar för ämnesprovet i matematik för årskurs 3

Vi behöver just nu elever i både årskurs 3 och årskurs 4 för årets utprövningar.

Rapporter för 2017-års nationella prov

Nu kan du ta del av hur det gick för årskurs 3, 6 och 9 i ämnesprovet i matematik 2017 samt för matematik 1b och matematik 1c på provet våren 2017.

Forskarna PISA

PISA 2015 presenteras

I december 2016 presenterades resultaten för den senaste PISA-studien (PISA 2015) och i ett öppet seminarium diskuterade de ämnesansvariga forskarna de svenska resultaten.

Undervisar du matematik 1 eller 2?

Vi behöver hjälp av dig som undervisar matematik 1 eller 2 för att pröva ut uppgifter till nationella prov.

UiM

UiM står för Utvärdering i Matematik

Utvärderingen genomförs i årskurs 2, 5 och 8. Den fokuserar elevernas grundläggande kunskaper och tar sin utgångspunkt i kunskapskravet för lägsta godtagbara kunskaper i årskurs 3, 6 respektive 9.

Madid6_75

Elevperspektiv på bedömning för lärande

Bok från rapportserien Matematikdidaktiska texter – beprövad erfarenhet och vetenskaplig grund

Bed75

Bedömning för lärande i matematik

PRIM-gruppen har på uppdrag av Skolverket tagit fram ett nytt material som stöd för bedömning i ämnet matematik, årskurs 1-9.