PRIM-gruppen

  1. Du är här:
  2. Start
  3. PRIM-gruppen

Undervisar du matematik 1? Var med och pröva ut uppgifter!

Vi behöver fler lärare och elever som kan hjälpa till med att pröva ut uppgifter.

Nytt stödmaterial om nyanlända vuxnas numeracitet

En artikel som kan fungera som stöd för lärare som undervisar i matematik och arbetar med vuxna elever med kort eller ingen skolbakgrund.

Utforma undervisningen för flerspråkiga elever

Nytt stödmaterial för förskoleklassen – att utforma undervisningen för flerspråkiga elever. Fördjupa dig i att arbeta språkutvecklande med flerspråkiga elever i förskoleklassens matematikundervisning.

Nya doktorandplatser till forskarskolan ASSESS

PRIM-gruppen samarbetar med Göteborgs och Uppsala universitet kring forskarskolan ASSESS. Forskarskolan ASSESS inriktar sig på bedömning med särskilt fokus på kvantitativa metoder och storskaliga mätningar. Idag finns nio doktorander i forskarskolan varav två återfinns i PRIM-gruppen.

Reviderade formelblad för nationella prov Matematik 1

Formelblad för nationella prov i Matematik 1abc enligt den reviderade ämnesplanen som börjar gälla 1 juli 2021 finns nu på PRIM-gruppens hemsida.

Resultatet på nationella provet ma1c HT 2020

Nu kan du läsa om resultatet på höstens prov i matematik 1c.

Omslag till boken Hållbar bedömning

Ny bok: Hållbar bedömning

Fullständig titel: Hållbar bedömning - Bildning välbefinnande och utveckling i skolans bedömningsarbete. Astrid Pettersson, professor vid MND har tillsammans med Gudrun Erickson och Anna Palmér skrivit kapitlet: Hållbar utformning och användning av nationella prov.

Nationella provet i årskurs 3 läsåret 20/21

Många nationella prov ställs in under våren 2021 men det nationella provet i årskurs 3 genomförs som vanligt.

Nationella proven vårterminen 2021

De nationella prov i årkurs 6, årkurs 9 och gymnasiet som skulle ha använts under vårterminen 2021 utgår på grund av den rådande pandemin.

Ny rapport: Bedömaröverenstämmelse i årskurs 9

Rapporten berör frågor som: Vilka uppgifter och uppgiftstyper är möjliga att bedöma lika? Vad karaktäriserar uppgifter som har låg respektive hög överensstämmelse? Hur överens är externa bedömare med bedömande läraren?

Samuel Sollerman

Om kunskapsresultaten i TIMSS 2019

Samuel Sollerman, föreståndare för Prim-gruppen vid Stockholms universitet – och ansvarig för Timss matematikdel kommenterar resultatet.

corona

Information till studenter och medarbetare om coronaviruset

Studenter och anställda vid Stockholms universitet uppmanas att följa UD:s och Folkhälsomyndighetens rekommendationer angående Coronaviruset.

Matematikbiennalen 2020

16–17 januari deltog PRIM-gruppen i Matematikbiennalen 2020 i Växjö.

Förändringar NP matematik åk 9 vårterminen 2020

Nytt för detta år är att genomförandet av delprov B och C delas upp. Tiden för respektive provdel är 50 minuter med en rast på cirka 10 minuter där emellan. Det innebär att tiden för provdelarna ökar från 80 minuter till 100 minuter.

madid7_webb

Bok om bedömning

Boken belyser och diskuterar en rad aspekter kring bedömning i matematik och syftet är att lärare, lärarutbildare och lärarstudenter ska inspireras i sitt arbete kring bedömning.

5 miljoner från Vetenskapsrådet till projektet: Optimal kalibrering

Projektet Optimal kalibrering av uppgifter i datorbaserade kunskapsprov har beviljats drygt fem miljoner kronor. Samuel Sollerman och Astrid Pettersson från PRIM-gruppen på MND är medverkande forskare tillsammans med Frank Miller, Ellinor Fackle-Fornius och Jonas Bjermo från Statistiska Institutionen.

Vad tyckte lärarna om årets prov?

Nu har vi sammanställt några av frågorna i lärarenkäterna för årskurs 3, 6 och 9 i nationella provet i matematik 2019 samt för matematik 1a och 1b våren 2019. 

Förändringar NP matematik 1 vårterminen 2019

Förändringar i nationella proven för matematik 1 från och med vårterminen 2019.

Astrid,Guri och Samuel

Nordisk konferens om bedömning av kunskaper i matematik

Den 8-9 februari hölls en konferens inom ett nordiskt nätverk för bedömning av kunskaper i matematik.