PRIM-gruppen

  1. Du är här:
  2. Start
  3. PRIM-gruppen

Öppet seminarium kring boken Bedömning i matematik

Vi presenterar vår nya bok, del 7 i serien Matematikdidaktiska texter. Bedömning i matematik – i lärandets och undervisningens tjänst

madid7_webb

Ny bok om bedömning

Boken belyser och diskuterar en rad aspekter kring bedömning i matematik och syftet är att lärare, lärarutbildare och lärarstudenter ska inspireras i sitt arbete kring bedömning.

Vad tyckte lärarna om årets prov?

Nu har vi sammanställt några av frågorna i lärarenkäterna för årskurs 3, 6 och 9 i nationella provet i matematik 2019 samt för matematik 1a och 1b våren 2019. 

Förändringar NP matematik 1 vårterminen 2019

Förändringar i nationella proven för matematik 1 från och med vårterminen 2019.

UiM

UiM står för Utvärdering i Matematik

Utvärderingen genomförs i årskurs 2, 5 och 8. Den fokuserar elevernas grundläggande kunskaper och tar sin utgångspunkt i kunskapskravet för lägsta godtagbara kunskaper i årskurs 3, 6 respektive 9.

Astrid,Guri och Samuel

Nordisk konferens om bedömning av kunskaper i matematik

Den 8-9 februari hölls en konferens inom ett nordiskt nätverk för bedömning av kunskaper i matematik.