PRIM-gruppen

  1. Du är här:
  2. Start
  3. PRIM-gruppen
Digitala

Digitala nationella prov

Välkommen till ett öppet seminarium där vi bland annat diskuterar vilka möjligheter och begränsningar som finns med dagens tekniska lösningar för digitala nationella prov. Men även tittar på skillnaden mellan analoga och digitala uppgifter.

Hitta matematiken

Hitta matematiken - kartläggningsmaterial för förskoleklassen

Nu finns två nya datum för öppet seminarium kring Skolverkets kartläggningsmaterial för förskoleklassen, Hitta matematiken

UiM

UiM står för Utvärdering i Matematik

Utvärderingen genomförs i årskurs 2, 5 och 8. Den fokuserar elevernas grundläggande kunskaper och tar sin utgångspunkt i kunskapskravet för lägsta godtagbara kunskaper i årskurs 3, 6 respektive 9.

Undervisar du matematik 1 eller 2?

Vi behöver hjälp av dig som undervisar matematik 1 eller 2 för att pröva ut uppgifter till nationella prov.

Rapport matematik 1c höstterminen 2017

Nu kan du ta del av hur det gick kursprovet i matematik 1c höstterminen 2017.

Astrid,Guri och Samuel

Nordisk konferens om bedömning av kunskaper i matematik

Den 8-9 februari hölls en konferens inom ett nordiskt nätverk för bedömning av kunskaper i matematik.

Rapporter för 2017-års nationella prov

Nu kan du ta del av hur det gick för årskurs 3, 6 och 9 i ämnesprovet i matematik 2017 samt för matematik 1b och matematik 1c på provet våren 2017.

Madid6_75

Elevperspektiv på bedömning för lärande

Bok från rapportserien Matematikdidaktiska texter – beprövad erfarenhet och vetenskaplig grund

Bed75

Bedömning för lärande i matematik

PRIM-gruppen har på uppdrag av Skolverket tagit fram ett nytt material som stöd för bedömning i ämnet matematik, årskurs 1-9.