Undersökningen omfattar tre huvudområden: läsförståelse, matematik och naturvetenskap. Eftersom 15 år är den ålder då eleverna i de flesta deltagande länderna avslutar sin obligatoriska skolgång kan man säga att PISA utvärderar hur väl den obligatoriska skolan förbereder eleverna på ett liv som samhällsmedborgare.

PRIM-gruppen har sedan starten 1998 på Skolverkets uppdrag det nationella ansvaret för matematiken i PISA, vilket innebär bedömning av elevarbeten efter såväl pilotstudie som huvudundersökningar, att analysera resultaten samt att redovisa resultaten i nationella rapporter.

Matematik som huvudämne

Den första undersökningen genomfördes 2000 med läsförståelse som huvudämne, vid den andra huvudundersökningen 2003 var matematik huvudämne och vid 2006-års huvudundersökning var naturvetenskap huvudämne. Sedan dess är huvudområdena i fokus vart tredje år. Matematiken har varit huvudämne 2003 och 2012 och kommer att vara huvudämne i PISA 2021. Resultaten från PISA kan laddas ner från Skolverkets sida (nationell rapport) eller från OECDs hemsida (internationell rapport).

Den som är intresserad av en mer detaljerad beskrivning av PISA-undersökningen och hur den genomförs kan beställa ”Matematikdidaktiska texter del 7” från PRIM-gruppen, där ett kapitel handlar om PISA eller läsa avhandlingen ”Kan man räkna med PISA och TIMSS?” (se länkar nedan).

PISA-undersökningen 2018

Under våren 2018 genomfördes PISA-undersökningen i närmare 80 länder. Sverige deltog för sjunde gången och i Sverige deltog cirka 5 500 elever från cirka 220 skolor. I PISA 2018 genomfördes undersökningen för andra gången helt digitalt genom datorbaserade prov och enkäter. Huvudämne i PISA 2018 var läsförståelse men även kunskaper i matematik och naturvetenskap undersöktes. Resultaten från PISA 2018 presenterades i december 2019. Mer om resultaten från PISA 2018 går att läsa i rapporten ”PISA 2018. 15-åringars kunskaper i läsförståelse, matematik och naturvetenskap.” (se länk nedan).

PISA-undersökningen 2021

Under våren 2021 genomförs PISA-undersökningen igen. Sverige deltar för åttonde gången och denna gång är matematiken huvudämne. Varje gång ett ämne är huvudämne uppdateras ramverket för undersökningen av ämnet och nya uppgifter inkluderas i PISA-provet. Mer om kommande förändringar går att läsa i rapporten ”Matematiken i PISA 2018. Nuvarande innehåll och kommande förändringar” (se länk nedan).