PRIM-gruppen har på uppdrag av Skolverket utarbetat ett webbaserat bedömningsstöd som bygger på Lgr11. Materialet, som finns på Skolverkets hemsida, riktar sig till alla som undervisar i matematik i årskurs 1–9.

Syftet med materialet är att underlätta, stödja och strukturera planering av undervisning och bedömning. Materialet ger möjlighet till kontinuerlig bedömning av elevens kunskapsutveckling men det ger också underlag för att eleven ska kunna följa sitt eget lärande.

I bedömningsstödet beskrivs vad bedömningen ska fokusera vad gäller både förmågorna och det centrala innehållet. Du kan som lärare också följa progressionen i det centrala innehållet från årskurs 1 till och med årskurs 9.